Na birou nema specijalista

Zlatibor Lončar o nedostatku lekara specijalista. (www.otvoreniparlament.rs, 27.10.2016. godine)
“Na birou nemamo nijednog specijalistu i kada neko ode iz bilo kog razloga u penziju, ili u inostranstvo, ili u privatnu praksu, ili pređe u farmaceutsku industriju, mi u tom momentu ne možemo da zaposlimo nekog drugog, jer ih nema.”

Odgovarajući na poslaničko pitanje kada će MMF odobriti predloge za zapošljavanje novih lekara, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je najveći problem što ne postoje lekari specijalisti koji čekaju na zaposlenje. Međutim, prema podacima koje je Istinomer dobio od Nacionalne službe za zapošljavanje, na njihovoj evidenciji na kraju oktobra nalazilo se 95 lekara specijalista, zbog čega izjava ministra Lončara dobija ocenu neistina.

Ipak, kako je Istinomer i ranije pisao u Srbiji postoji deficit lekara specijalista i to naročito anesteziologa, radiologa, pedijatara. O tome svedoče i brojni naslovi u medijima.
*
Medijski naslovi o nedostatku specijalista / Ilustracija: Jelena Šušnjar

Istinomer je pokušao da dobije informacije o tome za kojim specijalistima postoje najveće potrebe, kao i to koliko ih je zaposleno u proteklom periodu, međutim odgovore nismo uspeli da dobijemo. Iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje rekli su nam da ovakve podatke ne poseduju i uputili nas na Ministarstvo zdravlja. Međutim, ni posle skoro mesec dana od slanja pitanja nismo uspeli da dobijemo odgovore. Kao jedinu dostupnu informaciju trenutno imamo izjavu ministra Lončara od pre mesec dana kada je bio u poseti Centru za gama-nož.

Tanjug, 2.11.2016

„Protekle dve godine preko 1200 lekara je zaposleno, ako se ne varam. Oko 3.000 ukupno zdravstvenih radnika i dato preko 4.000 specijalizacija“, rekao je Lončar tom prlikom.

Ministarstvo zdravlja prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ima obavezu da svake godine u decembru napravi republički kadrovski plan i dostavi ga zdravstvenim ustanovama, RFZO i Ministarstvu finansija. U ovom planu trebalo bi da se nađe maksimalan broj zaposlenih za narednu godinu u svakoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji. Prema istom zakonu Ministarstvo je obavezno da kadrovski plan redovno objavljuje na svojoj internet stranici. Ipak, Istinomer nije uspeo da pronađe ovaj plan na sajtu niti da dobije odgovor gde se isti nalazi. Uvidom u plan mogli bismo da zaključimo kako se kretao broj zaposlenih specijalista kroz godine i da li je plan uopšte poštovan.

*
Lekari najčešće ne dobijaju specijalizacije ili odlaze u inostranstvo / Foto: Fonet, Zoran Mrđa
Jedan od razloga zašto u Srbiji nema dovoljno lekara svakako je odlazak u inostranstvo gde ih uglavnom čekaju bolji uslovi, sigurni posao i veće plate. Rezultati istraživanja „Migracija zdravstvenih radnika iz zemalja Zapadnog Blakana – analiza uzroka, posledica i politika“ pokazali su prošle godine da čak 75% zdravstvenih radnika razmišlja o odlasku iz Srbije.
Srbija nema evidenciju o tome koliko lekara odlazi, a kao najčešći pokazatelj uzimaju se sertifikati koje izdaje Lekarska komora Srbije. U protekle dve godine, izdato ih je 1.425. Međutim, direktor Lekarske komore Srbije Milan Dinić ističe da se ovi sertifikati ne izdaju samo zbog odlaska u inostranstvu već imaju različitu namenu, te ne mogu biti pravi pokazatelji stanja. On dodaje da je Komora pre par meseci počela sa evidencijom izdatih sertifikata isključivo za ovu namenu, međutim još uvek nema prvih podataka.
Drugi uzrok nedostatka specijalista svakako je i to što Ministarstvo godinama nije objavljivalo javne pozive za specijalizacije. Procedura nalaže da zdravstvene ustanove u okviru svojih stručnih saveta donose plan stručnog usavršavanja i šalju Zavodu za javno zdravlje, objašnjava Marina Mijatović, advokatica i ekspertkinja za medicinsko pravo.

“Ministarstvo bi trebalo na osnovu svih tih planova koji su dostavljani Zavodu za javno zdravlje da objavljuje pozive za specijalizacije. Postoje dve vrste specijalizacija – one čiji su troškovi pokriveni iz budžeta ili da sam sebe finansiraš, dakle volonterski. Problem je što Ministarstvo nije raspisivalo te konkurse, prve zato što nije bilo para, a za druge nije jasno zbog čega”, objašnjava Mijatović.

U cilju rešavanja problema nedovoljnog broja zdravstvenih radnika, ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će do kraja 2016. godine biti zaposleno 200 do 300 lekara preko konkursa. Istinomer će, kao i do sada, pratiti i proveriti ovo obećanje.