Mrtvo slovo na papiru

Ministar za državnu upravu o Zakonu o matičnim knjigama. (Beta, 25. 9. 2008. godine)
„Neograničeni rok važnosti dokumenta velika je olakšica za građane. Kao građaninu mi zaista nikada nije bilo jasno zašto ponovo i ponovo moram da uzimam izvod iz matične knjige rođenih kada se nijedan podatak koji sadrži taj izvod u međuvremenu nije promenio.“
Novi zakon o matičnim knjigama Skupština Srbije usvojila je 18. marta. 2009. godine. Pored toga što bi trebalo da u perspektivi omogući građanima da na jednom šalteru u bilo kojoj opštinskoj upravi dobiju sve izvode, novi zakon jasno potvrđuje i neograničeni rok važnosti dokumenta

Član 82. Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja sadrže poslednje podatke koji su upisani u matičnu knjigu do vremena izdavanja izvoda. Izvodi iz matičnih knjiga nemaju ograničeni rok važenja, a za upotrebu izdatog izvoda iz matične knjige koji ne sadrži poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u pravni saobraćaj. (Zakon o matičnim knjigama, 18. mart 2009. godine., Skupština Republike Srbije)

Prema Zakonu taj propis počinje da se primenjuje devet meseci nakon stupanja na snagu ili u decembru 2009. Ministar je, međutim, najavio da će građani dokumente sa neograničenim vremenom važenja moći da dobiju i ranije od najavljeno

Građani Srbije će od septembra ove godine dobijati izvode iz matičnih knjiga rođenih koji će neograničeno važiti, a ne kao što je do sada bilo da taj dokument vade na šest meseci.Beta, 5. 5.2009. godine

I pored jasne odredbe zakona, da biste izvadili ličnu kartu, nadležni državni organi i dalje traže da im se dostavi izvod iz matične knjige rođenih NE STARIJI OD ŠEST MESECI.

fotka

Izvor: zvanični sajt MUP Srbije, 18.12.2009.

Sajt MUP

Za vađenje izvoda iz matične knjige rođenih potrebno je platiti 290 dinara na ime republičke takse. S obzirom na ove činjenice, urednički tim Istinomera obećanje ministra Markovića ocenjuje kao krenuli pa stali. Ministar jeste najavio donošenje zakona sa odredbom o neograničenom važenju dokumenata i to je ispunjeno. Ali građani od toga nemaju koristi jer zbog nepoštovanja zakona od strane državnih organa, oni i dalje moraju da vade dokumente ne starije od 6 meseci.