Mnogo manja Vlada – naš uslov

Lider LDP o uslovima za ulazak u Vladu Srbije, Večernje novosti, 28. 4. 2012. godine
28. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Nema namirivanja kvota, to je naš prvi princip. Drugo, vlada mora da bude mnogo manja i da ima samo najnužnije resore. Treće, da odmah vidimo šta je prioritet. Nova spoljna politika je jedan od ključnih prioriteta, ali preokreta nema bez nove politike u ekonomiji, investicijama, obrazovanju, poljoprivredi, sektoru odbrane.