Mlečni monopol

Ministar poljoprivrede o monopolskom položaju Imleka i Salforda. (Press, 7. 8. 2010. godine)
„Oni (Salford) imaju monopol i tvrdim da drže 60 odsto srpskog tržišta.“

U jeku najveće nestašice mleka ministar je izjavio da kompanija Salford, u čijem se vlasništvu nalazi i Imlek, ima monopol na tržištu i da izaziva veštačke oskudice.

„Više puta tražio sam od Komisije za zaštitu konkurencije da utvrdi da li ‘Salford’ ima monopol. I svaki put je to stalo na neki čudan način.“

Press, 7. 8. 2010. godine

Komisija za zaštitu konkurencije je još 2006. godine donela rešenje o monopolskom položaju Salforda, ali je to rešenje poništio Vrhovni sud Srbije. Novim rešenjem Komisije, Salford je 2008. godine ponovo optužen za zloupotrebu monopolskog položaja.

„Proizvođači nisu znali na koji način se izračunava konačna cena koje će mlekare isplatiti. Ustanovljeno je, takođe, da je način kontrole kvaliteta mleka koje se otkupljuje takav da sam proizvođač ne može da proveri utvrđeni kvalitet jer mlekare samostalno to čine. Konstatovano je i da ove mlekare bolje tretiraju, odnosno nude povoljnije ugovorne uslove velikim proizvođačima. Mlekare su tako za sebe zadržavale pravo jednostranog raskida ugovora u odnosu na male proizvođače. Ugovori su male proizvođače obavezivali da ‘Salfordovim’ mlekarama prijave svaku bolju ponudu. To je registrovano u rešenju komisije kao direktan način suzbijanja konkurencije drugih mlekara.“

predsednica Komisije Dijana Marković-Bajalović, Blic, 11. 8. 2010. godine

Kompanija Denjub fud grups, čiji je vlasnik Salford i u čijem sastavu posluje Imlek, žalila se na tu presudu, ali je ona ovaj put odbijena. Upravni sud je zaključio da Denjub fud grup ima monopol na tržištu mleka i da monopol zloupotrebljava.

„U presudi se navodi da je Denjub Fuds Grupa, koja posluje u sastavu Salforda i vlasnik je četiri mlekare u Srbiji, nametala nepravedne i nejednake uslove proizvođačima, čime su konkurenciji onemogućavali ulazak na tržište otkupa, a proizvođače stavljali u zavisan položaj. Prema presudi na ovaj način se utiče na proizvođače da ne ulažu u unapređenje proizvodnje.“

B92, 2. 11. 2010. godine

Budući da je Upravni sud potvrdio da Imlek ima monopol, ali da ta kompanija pokriva manji procenat tržišta (47,4 odsto), Istinomer izjavi ministra Dragina daje ocenu „skoro istina“.