Međunarodni sud ne poznaje pravo!

Potpredsednik Srpske radikalne stranke o mišljenju Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. (Beta, 22. 7. 2010. godine)
„Međunarodni sud pravde u Hagu je svojom odlukom ‘žestoko’ pogazio međunarodno pravo.“

U odgovoru na srpsko pitanje „Da li je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova od privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom?“, Međunarodni sud je odgovorio da“jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova nije povredila međunarodno pravo“. Nije se bavio time koja je od suprotstavljenih strana u pravu, da li je važniji teritorijalni integritet Srbije ili kosovsko pravo na samoopredeljenje, već je oprezno tu stvar prepustio Ujedinjenim nacijama.

„Sud je rekao da Generalna skupština UN ima veoma široka ovlašćenja da raspravlja o ovoj materiji i na taj način nam je otvorio vrata da nastavimo spoljnopolitičke aktivnosti na očuvanju teritorijalnog integriteta.“

pravni zastupnik Srbije pred MSP Saša Obradović, Tanjug, 22. 7. 2010. godine

Sa druge strane, teško je poverovati da Svetski sud, kako još nazivaju MSP i čijim se presudama pravnici rukovode kao odlukama od najviše vrednosti, može da pogazi principe na kojima počiva. 

Naime, u njegovom Statutu stoji da se pri odlučivanju Sud upravlja međunarodnim pravom. Član 38. Statuta predviđa da pri donošenju odluke Sud mora uzeti u obzir međunarodne konvencije, međunarodne običaje, i opšta pravna načela koja priznaju civilizovane nacije.

Potpredsednik SRS-a verovatno ne poznaje dovoljno dobro međunarodno pravo, ali to ga ne opravdava kada olako daje proizvoljne ocene. Neistina.