„Mali Ustav“ se još crta

Državni sekretar ministarstva finansija o donošenju Zakona o javnoj svojini. (Dnevnik, 27. 09. 2008. godine)
„Zakon o javnoj svojini Vlade Srbije trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri najkasnije do kraja (2008.) godine.“

Još je u septembru 2008. državni sekretar ministarstva finansija najavio da će Srbija do kraja te godine dobiti važan zakon, koji često nazivaju i „malim Ustavom“.

„Zakon o javnoj svojini spada među najvažnije reformske sistemske zakone jer rešava pitanje svojine u skladu sa Ustavom, a treba da bude usvojen do 31. decembra. Javna rasprava će biti održana na šest skupova tokom oktobra, nacrt će polovinom novembra biti dostavljen vladi, a u decembru će biti prosleđen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.“

Glas javnosti, 07. 10. 2008. godine

„Ključna mera kojom će se odgovoriti na krizu biće upravo budžet, a kao posebno važan za privlačenje stranih investicija je Zakon o javnoj svojini čije usvajanje može da se očekuje do kraja godine.“

Pregled, 05. 11. 2008. godine

U odgovoru na pitanje kako dočekati dan posle krize, Slobodan Ilić je ocenio da je, pored ostalog, cilj da još 2008. godine budu doneti Zakon o javnoj svojini i Zakon o kontroli državne pomoći koji će biti od velikog značaja za privredu.

Međutim, ni godinu kasnije zakon nije donet, a Ilić daje nove rokove za njegovo usvajanje.

„Nedostatak zakonske regulative trenutno bitno otežava projekte javno-privatnog partnerstva, zbog čega zakon o javnoj svojini i zovu ’mali ustav’. Naša intencija je da do kraja godine završimo nacrt zakona i uputimo ga parlamentu koji bi mogao da ga izglasa u prvoj polovini 2010.“

Beta, 11. 11. 2009. godine

Nacrt zakona nije završen, a državni sekretar je to objašnjavao potrebom da se uradi njegova druga verzija.

„Ministarstvo finansija bi do kraja marta trebalo da pripremi drugu verziju Nacrta zakona o javnoj svojini. Donošenje tog zakona omogućiće korporatizaciju javnih preduzeća i eventualno proces privatizacije, ali i uspostavljanje privatnog i javnog partnerstva kao oblika koji je moderan i u svetu funkcioniše. U ovom trenutku mi ulazimo u fazu kada definišemo sve one odredbe koje su se u prvom nacrtu zakona o javnoj svojini pojavile kao sporne u javnoj raspravi.“

Pregled, 21. 01. 2010. godine

Prolećno zasedanje Skupštine Srbije je završeno, ali ne i nacrt zakona o svojini.

Zbog toga, Istinomer izjavu državnog seketara Slobodana Ilića ocenjuje kao neispunjeno obećanje.