Lokacija za neorganski otpad do septembra

Pomoćnik ministra životne sredine o lokaciji za gradnju postrojenja za tretman neorganskog industrijskog otpada. (Danas, 18. 6. 2011. godine)
“U narednom periodu u Srbiji je planirana izgradnja postrojenja za fizičko-hemijski tretman otpada, a očekuje se da će lokacija na kojoj će se graditi biti odabrana do septembra.“

Pomoćnik ministra životne sredine najavio je polovinom juna da će lokacija na kojoj će biti izgrađeno postrojenje za fizičko-hemijski tretman otpada biti odabrana do septembra.

„Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja očekuje da će Srbija u roku, odnosno do septembra, naći lokaciju za izgradnju postrojenja za tretman neorganskog industrijskog otpada, koji finansira Evropska unija. Projekat, čija je realizacija počela 2010, nije suspendovan, jer se još uvek očekuje od Srbije da do septembra nađe lokaciju za izgradnju.

Beta, 18. 6. 2011. godine

Početkom jula, pojavila se informacija da bi postrojenje moglo da bude smešteno u Svilajncu ili Žitištu.

„Svilajnac i Žitište su sledeće opštine u kojima bi država, pošto su je do sada burnim građanskim i političkim protestima odbili Ćuprija, Šabac i Ćićevac, mogla pokušati da zadobije saglasnost lokalnih vlasti i poverenje stanovništva i konačno izgradi prvo domaće postrojenje za neorganski opasan otpad. U ministarstvu potvrđuju saznanja „Politike“, ali i napominju da su još neki gradovi u igri, kao i da bi u Svilajncu, umesto postrojenja za neorganski opasan otpad, mogao biti podignut pogon za farmaceutski otpad.
– Predstavnici još nekih opština će ići na put da vide evropska postrojenja i uvere se da su bezopasna. Za petnaestak dana ćemo možda moći nešto više da saopštimo – kaže Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra.“

Politika, 2. 7. 2011. godine

Međutim, do septembra lokacija nije odabrana. Neispunjeno obećanje pomoćnika ministra životne sredine.