Lakše na strana tržišta

Premijer o podršci izvoznicima kroz novu PTT uslugu. (Beta, 25. 3. 2011. godine)
„Izvoznici će dobiti podršku integrisanjem usluga PTT saobraćaja koje će olakšati proceduru i troškove izvoza.“

PTT usluga podrške malim i srednjim preduzećima-izvoznicima trebalo bi da pojednostavi i pojeftini procedure slanja više dokumenata, tako što će oni biti integrisani u jedan elektronski dokument.

„Svi koji nemaju kapacitete da zadovolje komplikovanu proceduru, da angažuju špeditere i slično, moći će za pošiljke do 6.000 evra da računaju na integrisanu uslugu PTT.“

premijer Mirko Cvetković, Večernje novosti, 25. 3. 2011. godine

Prema rečima Gorana Ćirića, direktora PTT Srbija, u Srbiji je registrovano 330.000 malih i srednjih firmi kojima je za slanje nekog proizvoda u inostranstvo, do 6.000 evra vrednosti, neophodno sedam dokumenata.

“Ideja je da se pojednostavljivanjem procedure, uz upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, to svede na jedan elektronski dokument. Na svakom šalteru pošte proizvođač će moći da donese paket gde će mu biti pružena pomoć u popunjavanju carinske deklaracije, omogućena elektronska komunikacija sa Agencijom za privredne registre i Upravom carina, a potom će Pošta obezbediti transport do pošte carinjenja.“

direktor PTT Srbija Goran Ćirić, Tanjug, 5. 6. 2011. godine

Prema prvobitnim najavama, usluga, koja je kasnije dobila ime Posteksport, trebalo je da počne da funkcioniše tokom juna 2011. No, to se dogodilo tek u novembru i sa nižim novčanim limitom od najavljenog.

„Izvoz paketa težine do 30 kilograma u vrednosti do 1.000 evra biti potrebno da se popuni samo jedan elektronski dokument, preko interneta ili u bilo kojoj pošti.“

direktor PTT Srbija Goran Ćirić, Kurir, 15. 11. 2011. godine

Neosporno je da je izvoznicima  ovim putem olakšano poslovanje, ali s obzirom na to da je vrednost pošiljaka višestruko umanjena od očekivane, premijeru dajemo ocenu „skoro ispunjeno“.

Naslovna fotografija: FoNet/Dragan Antonić