Laboratorija za ispitivanje mleka do polovine 2014.

Tadašnji ministar poljoprivede o osnivanju Nacionalne referentne laboratorije za ispitivanje mleka. (Tanjug, 12. 12. 2013. godine)
"U prvoj polovini 2014. godine počeće da radi Nacionalna referentna laboratorija za ispitivanje mleka, čime će biti završen projekat započet još pre devet godina."

Tadašnji ministar poljoprivrede najavio je krajem 2013. da će Nacionalna referentna laboratorija za ispitivanje mleka početi sa radom do polovine 2014.

„Srbija će, dobijanjem krovne državne laboratorije, moći da uspostavi sistem plaćanja sirovog mleka poljoprivrednicima na bazi nezavisne kontrole, koje druge države već imaju – naveo je Glamočić.“
Tanjug, 12. 12. 2013. godine

Međutim, do juna Nacionalna referentna laboratorija za ispitivanje mleka nije počela sa radom, a nova ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je „u toku“ opremanje laboratorije.

„Istina je da duži niz godina traje formiranje i opremanje Nacionalne referentne laboratorije. U toku je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za vlasništvo nad zgradom u kojoj bi trebalo da se nalazi laboratorija. Takođe, u toku je i postupak akreditacije, a nabavljen je i deo najsavremenije laboratorijske opreme za ispitivanje zdravlja bilja i ispravnosti hrane. Veoma je važno istaći da je u toku i opremanje laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka.“
Danas, 20. 5. 2014. godine

Zato izjavu, sada već bivšeg, ministra poljoprivrede ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.