Krediti sa kamatom od dva odsto

Potpredsednik DSS o pomoći privredi, Kurir, 14. 4. 2012. godine
16. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Osnovaćemo interventni fond za pomoć velikim privrednim sistemima, kao i razvojnu banku čija će osnovna uloga biti podrška domaćoj privredi. Razvojna banka će privredi dodeljivati dugoročne kredite s rokom otplate od deset godina i grejs periodom od najmanje dve godine. Godišnja kamata na ove kredite neće biti veća od dva odsto.