Kod privatnika po uput i recept

Direktor RZZO-a o izjednačavanju privatnih i državnih lekarskih ordinacija. (Blic, 20. 12. 2010. godine)
„Između ostalog, privatne zdravstvene ustanove moći će već posle Nove godine da sa RZZO potpišu ugovore koji podrazumevaju da i oni svoje pacijente o trošku obaveznog osiguranja mogu da upute na specijalistički pregled, na bolničko lečenje, da otvore bolovanje, propišu lek ili medicinsko-tehničko pomagalo.“

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja stupio je na snagu u novembru 2010. godine, a trebalo bi da uključi privatne ordinacije u zdravstveni sistem i da omogući građanima da kod privatnih lekara idu o trošku države. Primena Pravilnika je nedugo zatim stopirana zbog primedbi struke i Lekarske komore, ali je direktor RZZO-a ipak najavio da će pacijentima od 2011. godine biti dostupne i usluge u privatnim ordinacijama.

Početkom godine, međutim, umesto da po bolovanje i upute idu kod privatnika, građani su dobili nova obećanja direktora RZZO-a.

„Pravilnik je napravljen neposredno pre mog dolaska na mesto direktora RZZO-a, ali primedbe Lekarske komore i sindikata su zahtevale da se njegova primena odloži. Sada smo sa strukom iskristalisali nejasnoće i očekujem da će za mesec-dva pravilnik početi da se primenjuje.“

Dnevnik, 3. 2. 2011. godine

„Nemam ništa protiv uključivanja privatnog zdravstvenog sektora u sistem i sasvim sigurno će zaživeti Pravilnik po kome će i privatni lekari moći da šalju pacijente na bolovanja, da im pišu naloge za pomagala i upute za ležanje u bolnici. To je izvesno, ali precizan datum ne mogu još da saopštim.“

Blic, 2. 3. 2011. godine 

Pravilnik kojim se izjednačavanju prava i obaveze privatnih i državnih lekara, međutim, nije naišao na odobrenje Ministarstva zdravlja.

„Nedavno je Ministarstvo zdravlja ponovo odbilo predlog pravilnika o proširivanju prava u privatnoj praksi. Tako, bolovanja i upute za specijalističke preglede i pomagala i ubuduće mogu da pišu samo lekari iz državnih zdravstvenih ustanova.“

Politika, 19. 5. 2011. godine

Istinomer obećanje direktora RZZO-a ocenjuje kao neispunjeno.