Aleksandar Vuksanović

Datum rodjenja: 12. 9. 1959.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 12. 9. 1959.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Dr Aleksandar Vuksanović je rođen 12. septembra 1959. u Beogradu.

Diplomirao je 1982. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
gde je i magistrirao (1992) i doktorirao (1998).

Na Medicinskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika 1991, za asistenta
1992, docenta 1999. (reizabran 2004), a za vanrednog profesora 2009.
godine. 

Radio je u Institutu za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije.
Zauzimao je poziciju načelnika dijagnostičko polikliničke službe i pomoćnika
generalnog direktora KCS za medicinske poslove.Dr Aleksandar Vuksanović ima
više od 140 stručno-naučnih radova (objavljenih u časopisima indeksiranim u CC
ili SCI i MEDLINE-u, kao i u ostalim časopisima). U cilju uvođenja novih
operativnih zahvata, boravio je na odeljenju profesora Mrabergera, u Beču,
tokom 2006. godine, a tokom 2009. godine, boravio kod prof. dr Abrahamsona, u
Malmeu, Švedska. Juna 2006. godine učestvovao je na 1st ESU Masterclass on
Medical tratment for Urological cancer. U sve nove dijagnostičko–terapeutske
postupke, sistematski uvodi i mlađe kolege. Učestvovao je na više strčnih
međunarodnih skupova sa predavanjima po pozivu i kao organizator panel
diskusija.

Rukovodilac je randomiziranih
multicentričnih studija.Član je različitih stručnih organizacija: Evropska
asocijacija urologa, Balkanska asocijacija urologa, Srpska asocijacija urologa,
Jugoslovenski komitet za prostatu.


Na jesen 2010. godine postavljen je na mesto direktora Republičkog zavoda za
zdravstveno osiguranje. Decembra 2012. podneo je ostavku na tu funkciju.