Ko to obara dinar?

Ministarka finansija o naglim promenama kursa dinara. (Blic, 19. 05. 2010. godine)
„Nagle promene kursa su posledica špekulativnih udara.“

Od početka godine kurs dinara je nekoliko puta dostizao istorijski minimum. Uprkos tome, ministarka finansija smatra da dosadašnje promene ne samo što nisu dramatične i pad domaće valute pripisuje isključivo trgovini banaka devizama iliti špekulacijama.

„Iznos deviznih rezervi garantuje odbranu domaće valute od špekulativnih udara.“

Blic, 19. 05. 2010. godine

Ekonomisti, s druge strane, smatraju da je slabljenje dinara posledica svetske krize, ali i odraz stanja u srpskoj privredi.

„Kurs je posledica stanja u našoj ekonomiji. Nisu u pitanju špekulativne radnje.“

profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju Megatrend Vladimir Vučković, Večernje novosti, 18. 05. 2010. godine

Pad vrednosti dinara rezultat je spoljnih faktora, odnosno posledica dešavanja u regionu i u EU.

predsednik Saveza ekonomista Srbije Dragan Đuričin, Beta, 19. 05. 2010. godine

„Promene koje se trenutno dešavaju predstavljaju nastavak prelivanja finansijske krize u Evropu. U predstojećem periodu kurs u Srbiji biti stabilizovan kada se naša privreda prilagodi događajima u okruženju.“

profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju Nebojša Savić, Tanjug, 19. 05. 2010. godine

U svoju odbranu bankari ističu da je kretanje kursa posledica, zapravo, rasipništva ove i prethodnih vlasti.

„Imamo hroničan spoljnotrgovinski i platno-bilansni deficit, nedovoljno direktnih stranih investicija, lošu konkurentnost privrede, a sve to utiče na stabilnost ekonomskog sistema. Posledično, stvara se raskorak između ponude i tražnje za devizama.“

predsednik Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić Blic, 19. 05. 2010. godine

Da ima, ipak, tačnosti i u onome što govori ministarka potvrđuje to što među bankarima ima i onih koji potvrđuju njen stav.

„Narodna banka Srbije bi morala da sankcioniše banke koje dnevno špekulišu kursom dinara jer NBS zna i vidi ko to radi.“

Goran Pitić, predsednik UO „Sosijete ženeral banke”, Blic, 11. 03. 2010. godine

S obzirom na izloženo Istinomer konstatuje da je na oscilacije dinara uticalo više faktora i da su špekulativne radnje samo jedan od uzroka njegovog pada, pa ministarki finansija daje ocenu poluistina.