Ko kontroliše kvalitet mleka?

Ministar poljoprivrede o poboljšanju kontrole kvaliteta mleka. (Biznis, 18. 2. 2009. godine)
„Ove (2009.) godine trebalo bi da počne da radi i prva nezavisna laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka da se ne bi dešavalo da otkupljivači oštećuju proizvođače.“

Osnivanje nezavisne laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka izuzetno je važno za proizvođače kako bi stekli direktan uvid u rezultate kontrole, a na osnovu koje se i formira otkupna cena mleka. Zbog toga su individualni prozvođači ponovili zahtev za osnivanje Nacionalne laboratorije i u avgustu 2009. godine.

„Tada bi mogla da se primenjuje i Uredba o premiranju mleka, kojom bi cena ekstrakvalitetog mleka bila viša za dinar od dosadašnje. Problem će biti rešen tek početkom septembra kada bi predstavnici Grupacije mlekarske industrije Privredne komore Srbije trebalo da razgovaraju sa nadležnima o formiranju državne laboratorije i primeni pravilnika o kvalitetu mleka i uredbe o premiranju.“

Danas, 3. 8. 2009. godine

Tada je najavljeno da bi nacionalna laboratorija mogla da počne da radi polovinom 2010. godine. To se, međutim, nije desilo.

„Na sastanku (ministra poljoprivrede i Konzorcijuma proizvođača) je dogovoreno i da Nacionalna laboratorija za proveru kvaliteta mleka počne da radi najkasnije do kraja 2010. godine.“

B92, 12. 8. 2010. godine

Budući da do kraja 2009. godine nije osnovana Nacionalna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka i da se taj posao konstantno prolongira, Istinomer obećanje ministra Dragina ocenjuje kao neispunjeno.