Jednogodišnja pomoć mamama

Zamenik gradonačelnika Beograda o mesečnoj pomoći nezaposlenim porodiljama. (Studio B, 27. 5. 2009. godine)
„Sve žene koje se porode iduće godine u Beogradu imaće pravo na mesečnu nadoknadu u periodu od 12 meseci u iznosu prosečne zarade u Republici Srbiji.“

Krkobabić je tada rekao i da će grad nastojati da pojednostavi proceduru davanja socijalne pomoći i da omogući da se ona ostvaruje u opštinama gde su korisnici prijavljeni. Od najave je prošlo više od godinu dana, pomoć za nezaposlene porodilje jeste porasla sa 40 na 50 hiljada dinara, ali je i dalje – jednokratna.

Šta je sa inicijativom da se nezaposlenim porodiljama, umesto jednokratne pomoći, omogući mesečna nadoknada u visini prosečne plate?

– Inicijativa je dobra, i to bi bila konkretna mera za porast nataliteta. Nije problem u nedostatku sredstava, jer kako smo mogli da izdvojimo za najugroženije penzionere ili za besplatan prevoz. Bilo bi dobro kada bismo izgurali tu ideju…“

Danas, 12. 8. 2010. godine

Istinomer Krkobabiću daje ocenu „neispunjeno obećanje.“