Izvozimo tri milijarde, minimum!

Ministar poljoprivrede o srpskom izvozu prehrambrenih proizvoda. (Beta, Tanjug, 26. 10. 2010. godine)
„Očekujem da će ove (2010.) godine izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biti najmanje tri milijarde dolara.“

Prema podacima Privredne komore Srbije (PKS) od januara do oktobra 2010. godine, tj. u doba kada je ministar izjavljivao gornju rečenicu, iz Srbije je izvezeno hrane u vrednosti 1,69 milijarde dolara. Sa pretpostavkom takve dinamike Komora je već izračunala koliki će biti izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u ovoj godini.

„Procene ukazuju da će srpska poljoprivreda i prehrambena industrija u 2010. ostvariti ukupan izvoz od oko dve milijarde dolara.“

PKS, 1. 12. 2010. godine

Iako to predstavlja rast od 8,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, izvoz srpskog agrara je i dalje daleko od tri milijarde dolara. Sa ovim tempom i pod uslovom da ništa ne poremeti naš izvoz hrane, Srbija bi tu sumu mogla da dostigne tek 2016. godine.

Da li se ministar preračunao, bio preveliki optimista ili nas je „farbao“, tek konstatujemo da njegova tvrdnja nije istinita.