Izmene zakona o zaštiti mladih u saobraćaju do kraja 2014.

Ministarka saobraćaja o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja. (Blic, 24. 11. 2014. godine)
„Radna grupa koju sam formirala ima rok od sedam dana da predloži izmene zakona za zaštitu mladih u saobraćaju, koje moraju biti usvojene po hitnom postupku. Neću dozvoliti dalje od sedam dana, prosto zato što ta izmena zakona mora po hitnom postupku da dođe na vladu, zatim u parlament – da bi počela da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.“
Ministarka saobraćaja najavila je u novembru da će izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja biti donete po hitnom postupku. Povod za donošenje novih i oštrijih predloga za izmenu Zakona bio je niz stravičnih saobraćajnih nesreća čiji su vinovnici bili mladi i neiskusni vozači, pogotovo nesreća od 22. novembra na Adi Huji, kada je troje mladih ljudi izgubilo život.
Radna grupa koju je formirala ministarka Mihajlović za sedam dana usvojila je prеdlogе izmеna i dopuna Zakona o bеzbеdnosti saobraćaja kojima ćе sе unaprеditi zaštita mladih u saobraćaju. Ali, do njegovog usvajanja i primene od 1. januara 2015. nije došlo.
Iz Ministarstva  građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе za Istinomer kažu da se to još uvek nije desilo „zbog potrebe da se i drugi delovi Zakona o bezbednosti saobraćaja osavremene“.

“U vreme kad su ovi predlozi razmatrani, pojavila se potreba za izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZBS) u drugim delovima koje ovaj zakon uređuje, a koji ne tretiraju eksplicitno mlade vozače, odnosno koji nisu predmet rada ove radne grupe. Kako bi se izmene i dopune ZBS-a što kvalitetnije uredile i u drugim segmentima izmene ZBS-a nisu date na usvajanje parcijalno”, kažu u Ministarstvu saobraćaja.

Javnu raspravu o predlogu  zakona sprovelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom ove godine, a kako je još u martu ministar unutrašnjih poslova rekao, njegovo usvajanje očekuje se “uskoro”.

Politika, 3. 3. 2015. godine
“Iako zadovoljan rezultatima policije, Stefanović je rekao da će MUP i dalje težiti smanjenju broja stradalih u saobraćaju, čemu bi trebalo da doprinese usvajanje nacrta o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Ministar je naveo da je javna rasprava završena i da očekuje da će nacrt vrlo brzo doći na ocenu u vladu, a zatim na usvajanje u Skupštinu Srbije.”

Nakon četiri meseca, na pitanje Istinomera šta je sa nacrtom Zakona o bezbednosti u saobraćaju i kada će on konačno biti usvojen, iz Ministarstva unutrašnjih poslova odgovaraju da ne mogu da preciziraju tačan datum usvajanja, jer bi i Evropska komisija trebalo da iznese primedbe i sugestije.

“Nakon održane javne rasprave i sagledavanja njenih efekata, tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je početkom maja meseca upućen nadležnim ministarstvima i institucijama na mišljenje, u skladu sa Poslovnikom Vlade Republike Srbije. Poslednje izjašnjenje je pristiglo u Ministarstvo unutrašnjih poslova tokom jula. Sve primedbe su razmotrene, i na osnovu toga su izvršene određene korekcije. Trenutno, Nacrt Zakona se nalazi u fazi prevođenja za upućivanje Evropskoj komisiji od koje se očekuje mišljenje, zbog čega ne možemo sa preciznošću govoriti o datumu njegovog usvajanja. Nakon što Evropska komisija iznese primedbe i sugestije, Ministarstvo unutrašnjih poslova će ih u najkraćem roku ugraditi u tekst Zakona, i na taj način okončati sve faze procedure koje prethode njegovom upućivanju Vladi Republike Srbije, odnosno Skupštini Republike Srbije”, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rok za donošenje pomenutih izmena Zakona o bezbednosti u saobraćaju probijen je za više od šest meseci, ali su za to vreme oba ministarstva, i saobraćaja i policije, radila na pripremi zakona. Ministarstvo saobraćaja poslalo je predlog svoje verzije dopuna za izmene zakona, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo javnu raspravu.  Međutim, s obzirom na to da se još ne zna rok donošenja ovog važnog zakona, izjavu ministarke Mihajlović ocenjujemo sa „krenuli, pa stali“.

Kako se navodi u odgovorima Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon usvajanja ovog zakona vozači sa probnom dozvolom neće moći da voze u periodu od 23 časa do šest ujutru, a neće moći ni da upravljaju motornim vozilima čija snaga motora prelazi 80kW. Takođe, predloženo je i ograničenje broja osoba koje može prevoziti vozač sa probnom dozvolom – najviše tri osobe uključujući i ono koje vrši nadzor.

U nacrtu Izmena zakona o bezbednost saobraćaja navodi se i predlog da se spusti granica dozvoljene alkoholisanosti sa 0,3 na 0,2 mg/ml, dok se vozačima sa probnom vozačkom dozvolom i dalje neće dozvoliti bilo kakva alkoholisanost.

Inače, samo 2014. godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginule su 133 mlade osobe, što predstavlja skoro četvrtinu od ukupnog broja poginulih u ovom periodu, piše u Statističkom izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja za 2014. godinu. U ovom izveštaju navodi se i to da je problem bezbednosti mladih u saobraćaju prepoznat kao globalni problem. U izveštaju Svetske zdravstvene organizacije navedeno je da u saobraćajnim nezgodama najviše stradaju mladi i siromašni.