Izgubljeno, pa nađeno 130 milijardi dinara

Ministarka finansija o trošenju novca iz budžeta. (B92, 27. 10. 2009. godine)
„Ne vidi se kako se troše sredstva od projektnih zajmova…kako se troše sredstva donacija, kako se troši razvojna pomoć fondova EU. Sve u svemu verovatno godišnje ne znamo kako se troši oko 130 milijardi dinara.“

Ministarka je tada dodala i da je oko pedeset agencija, fondova i direktorata van kontrole budžeta. Samo dva dana kasnije ministarka Dragutinović kaže da, zapravo, zna gde je novac.

„Oko 130 milijardi dinara državnih prihoda – raznih taksa, naknada, donacija, zajmova – nije nestalo iz budžeta, jer ih u njemu nije ni bilo. Ili još jasnije, taj novac se ne knjiži u budžetskim, već u knjigama republičkih institucija koji ih ubiraju ili dobijaju i koriste.“

Politika, 29. 10. 2009. godine

Istinomer ocenjuje izjavu Diane Dragutinović kao nedoslednu jer je najpre rekla da se ne zna kako se troši više od četiri odsto BDP-a, a potom objasnila da taj novac i nije iz budžeta.