Izgubljeno, pa nađeno 130 milijardi dinara

„Ne vidi se kako se troše sredstva od projektnih zajmova…kako se troše sredstva donacija, kako se troši razvojna pomoć fondova EU. Sve u svemu verovatno godišnje ne znamo kako se troši oko 130 milijardi dinara.“

Ministarka finansija o trošenju novca iz budžeta. (B92, 27. 10. 2009. godine)

Ministarka je tada dodala i da je oko pedeset agencija, fondova i direktorata van kontrole budžeta. Samo dva dana kasnije ministarka Dragutinović kaže da, zapravo, zna gde je novac.

„Oko 130 milijardi dinara državnih prihoda – raznih taksa, naknada, donacija, zajmova – nije nestalo iz budžeta, jer ih u njemu nije ni bilo. Ili još jasnije, taj novac se ne knjiži u budžetskim, već u knjigama republičkih institucija koji ih ubiraju ili dobijaju i koriste.“

Politika, 29. 10. 2009. godine

Istinomer ocenjuje izjavu Diane Dragutinović kao nedoslednu jer je najpre rekla da se ne zna kako se troši više od četiri odsto BDP-a, a potom objasnila da taj novac i nije iz budžeta.