Istupamo iz udruženja zbog visoke članarine

Predsednik Skupštine grada Jagodine o istupanju iz članstva u Stalnoj konferenciji gradova i opština. (Tanjug, 30. 11. 2013. godine)
"Nama je za narednu godinu došlo da platimo članarinu veću od milion dinara, a da od toga, članarina prošlih godina, nismo imali koristi kao ni od SKGO, jer sve što smo radili i uradili, uradili smo sami“.

Predsednik Skupštine grada Jagodine izjavio je da će taj grad istupiti iz članstva Stalne konferencije gradova i opština. Marković je ovaj potez obrazložio time da iako je članarina prilično visoka, Jagodina nije imala nikakve koristi od ovog udruženja. Odluku o istupanju doneli su odbornici Skupštine grada na sednici 27. novembra sa obrazloženjem da će se tako smanjiti rashodi u budžetu zbog slabog priliva.

Marković je inače, formirao novo Udruženje gradova i opština Srbije, sa 38 članica, koje neće imati članarinu i čiji će zadatak biti da se gradovi međusobno pomažu kada je to potrebno. Osnivačka skupština ovog udruženja održana je na Kopaoniku 10. decembra kada je Marković izabran za predsednika. Dan posle, 11. decembra, na godišnjoj skupštini SKGO za novog predsednika ove organizacije izabran je gradonačelnik Niša Zoran Perišić (SNS). On je na to mesto izabran umesto predsednika opštine Paraćin Saše Paunovića (DS) kome je istekao dvogodišnji mandat.

Već na novoj sednici Skupštine grada Jagodina, 20. decembra, odbornici su doneli odluku o stavljanju van snage Odluke o istupanju iz članstva grada Jagodine u Stalnoj konferenciji gradova i opština. Tako je Jagodina i dalje član SKGO uprkos visokoj članarini.

Nedoslednost predsednika Skupštine grada Jagodine.