Irig priprema projekte za EU

Predsednik opštine Irig o IPA projektima. (sajt Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, 29. 1. 2010. godine)
„Najavljujem pripremu predloga projekata iz oblasti kulture, korišćenja potencijala geo termalnih voda, turizma.“

Prilikom posete predstavnika Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine opštini Irig početkom 2010. godine, pričalo se o IPA fondovima Evropske unije, kao i o pozivima za dostavljanje projekata „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“ i „Regionalni socijalno – ekonomski razvojni program.

Od tog sastanka prošlo je više od dve godine, podaci Regionalne razvojne agencije Srem pokazuju da je opština Irig realizovala neke projekte ili su u toku, ali nijedan od njih nema veze sa kulturom, turizmom ili geo-termalnim izvorima.

S obzirom da najavljeni projekti nisu zaživeli, Istinomer prvom čoveku Iriga daje ocenu „neispunjeno“.

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.