„Informisanje“ na čekanju

Predsednica Ustavnog suda o roku za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju (Danas, 23.02.2010. godine)
„Ocena ustavnosti Zakona o javnom informisanju trebalo bi da se nađe na rasporedu u prvom tromesečju. Da li ćemo ispuniti planove zavisi i od toga da li ćemo uspeti u borbi protiv nagomilanih predmeta.“

Među prioritetima rada Ustavnog suda za 2010. godinu predsednica je navela i ocenu ustavnosti izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju. Da bi usklađenost ovog akta sa Ustavom trebalo da bude na dnevnom redu već u prvim mesecima 2010. godine potvrdio je ranije i portparol Ustavnog suda Dejan Milić.

„Odluka o usklađenosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju sa Ustavom Srbije trebalo bi da bude doneta do kraja marta, jer je ocena ustavnosti ovog akta predviđena u planu rada Ustavnog suda za prvo tromesečje 2010. godine.“

Danas, 14. 01. 2010. godine

Iako Bosa Nenadić nije eksplicitno obećala da će ovaj akt biti „ocenjen“ do kraja marta, ocena ustavnosti tog akta označena je kao jedan od prioriteta u radu Suda. No, ni nakon četiri meseca u 2010. godini, o njemu nije doneta odluka, pa Istinomer predsednici Ustavnog suda daje ocenu „krenuli pa stali“.