Bosa Nenadić

Datum rodjenja: 30. 11. 1952.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1952.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Mesto:

Bosa Nenadić je rođena 1953. godine u Grkovcima pokraj Bosanskog Grahova.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1976. godine, a 1986. godine i doktorirala na ustavnopravnom smeru. Državni ispit položila je 1978. godine, a pravosudni 1991. godine. Usavršavala se u Francuskoj, Nemačkoj i Češkoj.  

Obavljala je, pored ostalog, i funkciju pomoćnika saveznog sekretara za zakonodavstvo, pravosuđe i upravu, zamenika saveznog sekretara i saveznog sekretara za zakonodavstvo.

Za sudiju Ustavnog suda Srbije izabrana je prvi put u junu 2002. godine. Na predlog predsednika Republike Narodna skupština je ponovo bira za sudiju Ustavnog suda 24. novembra 2007. godine.

Predsednica Ustavnog suda bila je od 26. decembra 2007. godine.

Krajem 2010. godine na novim izborima za predsednika Ustavnog suda bila je jedina kandidatkinja. Nenadić se, međutim, zahvalila kolegama na ukazanoj časti i poverenju, ali kandidaturu za novi trogodišnji mandat nije prihvatila.

Na tom mestu nasledio ju je Dragiša Slijepčević. 

Autor je dve monografije i  većeg broja članaka pretežno iz oblasti ustavnog prava (ustavnost i zakonitost, ustavno sudstvo, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, uređenje državne vlasti,  parlamentarno pravo, izborno pravo, i dr.). Radovi su joj objavljivani i u naučnim i stručnim časopisima drugih zemalja, odnosno na drugim jezicima (francuskom, ruskom, nemačkom, engleskom, španskom, mađarskom, i dr.). Učestvovala je sa izlaganjima i referatima na više domaćih, regionalnih i međunarodnih  kongresa i konferencija. Po pozivu, držala predavanja na pravnim fakultetima u zemlji i inostranstvu, na redovnim i postdiplomskim studijama.
Bila je predsednik Srpskog udruženja za ustavno pravo, a sada je  Predsednik  emeritus tog udruženja. Član je Evropskog foruma za ustavno pravo, predsedništva Udruženja pravnika Srbije, Upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi.