Ima partnera, nema partnera, biće partnera

Generalni direktor "Srbijagasa" o strateškim partnerima ćerki firmi. (Tanjug, 17. 11. 2012. godine)
"Srbijagas ima strateške partnere za ‘Agroživ’ i ‘Azotaru Pančevo’."

Dugo Dušan Bajatović sa pozicije generalnog direktora Srbijagasa priča da preduzeće ima strateške partnere koji će preuzeti ćerke firme. Vreme je prolazilo, a kompanije dve kompanije su i dalje ostajale u sastavu nacionalnog prometnika gasom. Nakon što je ministarka energetike Zorana Mihajlović počela da najavljuje kako je spremljen plan za restruktuiranje državnog gubitaša, onda je i Bajatović počeo češće da priča o reogranizaciji. Izjave o „sigurnim“ partnerima su, međutim, postale drugačije.

„Pregovara se sa potencijalnim partnerom za ‘Agroživ’, spreman je partner za ‘Azotaru’. Očekujem da će do kraja ove godine (2013.) biti pronađeni strateški partneri za preduzeća koja su u sastavu ‘Srbijagasa’.“

Beta, 18. 4. 2013. godine

„Očekujem da će do kraja ove (2013.) godine biti pronađeni strateški partneri za preduzeća koja su u sastavu Srbijagasa.“

Dnevnik, 20. 4. 2013. godine

Od sigurnih partnera i velikih najava do neizvesnih pregovora sa potencijalnim investitorima. Uz sve to prolongiran je rok do kraja 2013. godine. Biće da je citirana izjava Bajatovića, ipak, bila „neistina“.