Hoće da mi zabrane da radim tokom kampanje

Predsednik države o funkcionerskoj kampanji. (TV N1, 16. 12. 2019. godine)
„Pa ja moram da vam kažem, ja nisam rekao da se zabrani funkcionerska kampanja, ja ne znam šta to znači, da mi zabranite da radim 45 dana, je l’ to hoćete? Da se ne sastanem sa Si Đinpingom na Samitu 17+1, je l’ to želite da mi zabranite? (…) Ali usvojen amandman, mislim Olene Papuge, koji govori o zabrani funkcionerske kampanje, posebno do 16 sati, dakle niko ne sme da se pojavi, ne smete da se pojavite u službenom vozilu, ne smete da koristite državne resurse – taj amandman je usvojen.”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je dramatičan osvrt na izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije. Glavna uloga je poverena gorućoj temi funkcionerske kampanje. Dakle, Skupština Srbije je usvojila set zakona 13. decembra. Njima bi trebalo da se napravi pomak u izbornoj atmosferi i konačno spreče partijske zloupotrebe javnih resursa. Odnosno, da se jasno razgraniče državničke i partijske aktivnosti u kampanji.

Uprkos “galimatijasu” najglasnijih političkih aktera na domaćoj sceni, organizacija Crta je predložila nekoliko amandmana. Između ostalog, i da – funkcioner ne sme tokom izborne kampanje da učestvuje u promociji rezultata rada organa javne vlasti, kada je povod izgradnja, rekonstrukcija, puštanje u upotrebu infrastrukturnih objekata… Taj amandman, ipak, nije usvojen. 

Aleksandar Vučić
„A šta je bilo sa Crtinim pitanjem? Pa ja moram da vam kažem, ja nisam rekao da se zabrani funkcionerska kampanja, ja ne znam šta to znači, da mi zabranite da radim 45 dana, je l’ to hoćete? Da se ne sastanem sa Si Đinpingom na Samitu 17+1, jel to želite da mi zabranite? Hoćete da zemlja prestane da diše da bi neki mogli da dobiju neki glas više? Kao ljudi su glupi pa ne znaju da ja obavljam državni posao pa će da misle da je to partijski posao - ne potcenjujte ljude. To nikada nisam rekao.'

Dakle, predsednik Srbije, komentarišući nove zakone, slikovito se zapitao – da li hoćete da zemlja prestane da diše. Odredba o disanju zemlje ipak nije bila na dnevnom redu, već druge teme – kao što je, na primer, zloupotreba javnih resursa

*Beogradske izbore obeležila funkcionerska kampanja

*Izborni uslovi: Da li si zvaničnik partije ili javni funkcioner?

 

“Malo posao, malo promocija”

 

U Vladinom predlogu Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, stajalo je da funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata. Time se, zapravo, podrazumeva korišćenje javnih resursa kako bi se predstavili učesnici u izborima i njihovi programi, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, bojkotuju izbore… Dakle, u pitanju je odredba koja se suštinski ne razlikuje od one koja već postoji u važećem Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije, i to u istom članu 29. Rekli bismo – izmena nije ni bilo!

 

„Funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore”, dodat je nov stav u novi zakon.

 

Ipak i dalje na svečanim otvaranjima…

 

Narodna poslanica Olena Papuga, oslanjajući se na predloge koje je pripremila organizacija CRTA, podnela je nekoliko amandmana na ovaj predlog. Ključna izmena odnosila se na precizno razgraničenje stranačke promocije i redovnih aktivnosti funkcionera.

 

“Funkcioner ne može tokom izborne kampanje da organizuje, sprovodi, niti da učestvuje u aktivnostima koje promovišu planove i rezultate rada organa javne vlasti, odnosno da imaju za povod započinajnje izgradnje, rekonstrukciju ili puštanje u upotrebu objekata čija je izgradnja finansirana sredstvima iz budžeta ili javnih fondova, ili od strane drugih pravnih lica koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu organ javne vlasti, pod čime se posebno podrazumevaju infrastrukturni objekti kao što su putevi, vodovodi, dalekovodi, kanalizacije i objekti sportske, obrazovne ili druge društvene namene”, navodi se u amandmanu koji nije prošao u Skupštini.

 

S obzirom na to da ovaj amandman nije usvojen, narodni poslanici su propustili šansu da preciziraju šta može da predstavlja funkcionerska kampanja. Izbegli su da naprave još ozbiljniji pomak i pojasne šta se to može činiti, a šta ne, uoči izbora, iz “fotelja”.

 

Foto: FoNet/Aleksandar Levajković

 

A ko je uopšte spomenuo Merkel?

 

Aleksandar Vučić
'Ali usvojen amandman, mislim Olene Papuge koji govori o zabrani funkcionerske kampanje , posebno do 16 sati, dakle niko ne sme da se pojavi, ne smete da se pojavite u službenom vozilu, ne smete da koristite državne resurse – taj amandman je usvojen. A da mi zabranjujete da se sretnem sa Merkel, Putinom, Makronom, Si Đinpingom, zato što se to vama sviđa i zato što Šolak, Đilas i Mišković ne mogu lako da preuzmu vlast? Razočaraću vas, taj film nećete da gledate.'

 

O zabrani predsedniku da se sreće sa drugim državnicima, nije ni bilo pomena u amandmanima, koji naposletku nisu ni usvojeni. Jedan od onih koji su poslanici prihvatili odnosi se na novu obavezu Agencije za borbu protiv korupcije. A to je da u roku od pet dana donese odluku o potencijalnim slučajevima zloupotrebe javnih resursa i funkcionerske kampanje. Vladin Predlog Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, usvojen je tako bez složenijih izmena. 

 

Ostaju nam crvene vrpce

 

“Oslanjajući se na rezultate posmatranja izbora i preporuke OSCE/ODIHR-a, CRTA već dugo ukazuje na činjenicu da je nejasno razgraničenje između državnih dužnosti i stranačkih aktivnosti jedan od ključnih problema izbornog procesa u Srbiji. Već godinama su predizborne kampanje obeležene svečanostima na kojima državni funkcioneri presecaju crvene trake, od puštanja u rad deonica auto-puta do ugradnje novog lifta, čime se birači podstiču da glasaju za političke opcije kojima pripadaju ti funkcioneri”, reagovala je CRTA, dodajući i da je Narodna skupština propustila priliku da doprinese efikasnijem sprečavanju prakse funkcionerske kampanje.

Dakle, kada govorimo o amandamanu koji se tiče funkcionerske kampanje, organizacija CRTA je predložila da se funkcionerima onemogući da tokom izborne kampanje koriste planove i rezultate rada organa javne vlasti kako bi promovisali stranku. 

Da se vratimo na izjavu predsednika države.

On, dakle, tvrdi da je neko hteo da mu zabrani da se tokom kampanje sreće sa drugim svetskim zvaničnicima, što nije tačno, jer u predloženim amandamanima organizacije CRTA to ne piše. Dalje, kaže da je predlog bio da mu se zabrani rad kao predsedniku na 45 dana, dok traje kampanje, što, takođe, nema veze sa istinom. 

Dalje, predsednik države tvrdi da je usvojen amandman poslanice Olene Papuge kojim se zabranjuje funkcionerska kampanja, posebno do 16 sati. Što bi značilo da niko od funkcionera ne bi smeo da se pojavi u javnosti, da koristi službeno vozilo i državne resurse.

Takav amandman ne samo da nije usvojen, već, kao što smo videli, nije ni predložen. 

Dakle, niti su organizacija CRTA, niti poslanica Olena Papuga tražili da se predsednik države ne sastaje sa svetskim zvaničnicima, niti da mu se zabrani rad dok traje kampanja, a amandman u kome se navodno pominje zabrana funkcionerima da učestvuju u kampanji  do 16 časova niti je usvojen, niti je, takođe, bio predložen. Zbog svega toga Aleksandar Vučić za ovu izjavu dobija ocenu – neistina