Beogradske izbore obeležila funkcionerska kampanja

Onemogućavanje domaćih posmatračkih misija da prate rad Gradske izborne komisije, pojačana funkcionerska kampanja i slučajevi indirektnog potkupa glasova obeležili su prvih mesec dana zvanične kampanje za beogradske izbore, saopštila je organizacija Crta na predstavljanju izveštaja o radu dugoročnih posmatrača.

Izborna administracija i nezavisne institucije koje treba da obezbede poštovanje izbornih pravila i procedura nisu u potpunosti u skladu sa standardima za slobodne i fer izbore, rečeno je na konferenciji.


U izveštaju se navodi da preporuke domaćih i međunarodnih posmatrača nisu primenjivane, što je dovelo do zloupotreba u izbornom procesu kao što su funkcionerska kampanja, zloupotreba javnih resursa, pritisci na birače, korupucija i neprofesionalno ponašanje medija.

Šef posmatračke misije Raša Nedeljkov rekao je da je to što je rad Gradske izborne komisije ostao zatvoren za javnost predstavlja presedan, jer je po zakonu rad ovog organa javan.

“Domaći posmatrači još nisu dobili akreditacije, iako je u slučaju Crte i Cesida, GIK pre skoro mesec dana konstatovao da ispunjavaju sve uslove. Ovakav tretman javnosti od strane GIK-a budi ozbiljnu zabrinutost za integritet izbornog procesa. Onemogućavanjem domaćih posmatrača da prate rad izborne administracije krši se međunarodna obaveza koju je Srbija kao članica OEBS preuzela i ozbiljno se narušava transparentnost izbornog procesa’’, rekao je Nedeljkov.

*
Programski direktor Crte Raša Nedeljkov/ Foto: Istinomer/Zoran Drekalović


Prema njegovim rečima, kada institucije ne rade svoj posao ostaje da takmičari u izbornom procesu sami sebe regulišu.

Nalazi Crte pokazuju rastuću trend potencijalnih slučajeva kršenja zakona od strane opštinskih, gradskih, ali i republičkih funkcionera, zbog čega je podneto 14 prijava Agenciji za borbu protiv korupcije koje se odnose na nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata, ali se Agencija po podnetim prijavama još nije izjasnila.

Inače, Crtini posmatrači raspoređeni su u svih 17 beogradskih opština i svakodnevno prikupljaju informacije u okviru posmatračke misije koja se sastoji iz praćenja predizborne kampanje, izbornog dana i procesa nakon izbornog dana do zaključenja konačnih rezultata izbora.

Posmatrači su širom Beograda zabeležili slučajeve u kojima postoje indicije za indirektan potkup glasova deljenjem paketa sa prehrambenim namirnicama, sredstvima za higijenu i kućnom hemijom, besplatnih zdravstvenih pregleda ili besplatnih programa u organizaciji opštine ili stranke.

Šef pravnog tima Crte Pavle Dimitrijević rekao je da su slični primeri zabeleženi i u prethodnim izbornim ciklusima, iako je zakonom zabranjeno da stranke organizuju humanitarne aktivnosti.

“Prisutni su slučajevi zloupotreba javnih preduzeća u kampanji, dok je novina organizovanje besplatnih koncerata od strane opština na kojima se agituje za određenu političku opciju. Pozivamo tužilaštvo da istraži slučajeve potencijalne korupcije i drugih krivičnih dela u izbornom procesu, kao i Agenciju za borbu protiv korupcije da odluči o podnetim prijavama”, rekao je Dimitrijević.

Lista “Aleksandar Vučić – zato što volimo Beograd’’, prema izveštaju posmatračke misije, imala je najaktivniju kampanju, dok su aktivnosti drugih lista bile znatno manjeg intenziteta. Rezultati medija monitoringa koji Crta, takođe, sprovodi pokazuju da je i dalje prisutna velika disproporcija u vremenu koje u medijima dobijaju vlast i opozicija. Predstavnici gradske vlasti čak su tri puta zastupljeniji od opozicije. Dominantna je i negativna kampanja usmerena prema pripadnicima opozicije, dok se gradska vlast u medijima u velikoj meri predstavlja pozitivno.


Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović