Gradjevinske dozvole za samo 30 dana

Ministar gradjevine Velimir Ilić o tome šta će doneti novi Zakon o planiranju i izgradnji čije se usvajanje po hitnom postupku, očekuje do kraja 2013. godine (18.11.2013. Beta)
18. 11. 2013.
Teme / Ocene: Beležnica
Zakon o planiranju i izgradnji omogućiće dobijanje građevinske dozvole na jednom šalteru, za šta će biti potrebno najviše 30 dana. Dozvola se neće plaćati unapred već će se sve dozvole izmirivati sukcesivno kako budu prispevale, a plaćaće se samo stvarna ulaganja lokalnih vlasti u infrastrukturu.