Gorivo neće da poskupljuje…tako često

Ministar trgovine o merama za sprečavanje daljeg rasta cene goriva (Večernje novosti, 21. 3. 2010. godine)
„Krajnje je vreme da se napravi analiza i precizno utvrdi koliko država visokom akciznom politikom i znatno višom cenom u odnosu na okruženje dobija, a koliko gubi. Treba razgovarati i o načinu obračuna cene goriva.“

Posle šest poskupljenja od početka godine i pada prometa benzina i dizela za 40% Vlada je rešila da se konačno suoči sa problemom visoke cene goriva. Pominjalo se nekoliko rešenja koja bi mogla da nadomeste manjak ukoliko bi država smanjila namete na benzine: povećanje dažbina na tečni naftni gas, uvođenje akciza na butan boce ili da se uvedu akcize na neku drugu robu i proizvode. No, u ministarstvu finansija ništa od toga nije prihvaćeno. Objašnjenje je bilo da bi to značilo izmenu budžetskog zakona što bi poremetilo obaveze koje Srbija ima prema MMF-u.

„Čak i kada bi mi odlučili da u taj proces krenemo, moramo da se dogovorimo sa MMF-om, a onda da to sprovedemo u zakon, što, opet, zahteva određenu proceduru.“
državni sekretar ministarstva finansija Vuk Đoković, RTS, 9. 4. 2010. godine

Vlada Srbije je, u međuvremenu, donela uredbu kojom se menja način obračuna cene goriva i koja će „u odgovarajućoj meri, zaštititi standard građana“. Prema njoj izmenjen je „korektivni faktor sa 1,5 na 3,5% i tek kada dođe do promene veće od 3,5 odsto menja se cena goriva“. (Tanjug, 15. 04. 2010. godine)

Uredbom je, dakle, promenjen način obračuna cene goriva o kojem je Milosavljević govorio. A šta, zapravo, uredba znači u praksi ? Cena naftnih derivata se do sada usklađivala na svakih 15 dana kada se ukupna cena nafte na svetskom tržištu menjala, naviše ili naniže, za najmanje 1,5% (ili 3% na mesec dana). Po novom obračunu cena će se menjati na mesec dana kada troškovi pređu 3,5% što će reći da je Vlada, zapravo, promenila obračunavanje cene za samo 0,5 odsto.

Kada se sve sumira, od najave analize i mogućeg smanjenja akciza nije učinjeno ništa, a način obračunavanja cene goriva sveo se na neznatnu, kozmetičku promenu. Zbog toga ministar Milosavljević na skali Istinomera dobija ocenu „krenuli, pa stali“.