Funkcionerima manje plate

Gradonačelnica Pančeva o smanjenju plata u lokalnoj samoupravi. (Beta, 14. 11. 2008. godine)
„Plate načelnika gradskih sekretarijata i njihovih zamenika biće smanjene za oko 10 hiljada, dok će primanja načelnika gradske uprave i sekretara Skupštine Pančeva biti manje i do 30 hiljada dinara.“

Vrlo brzo zarade zaposlenih u gradskoj upravi Pančeva su smanjene. Doduše, ne onoliko koliko je najavljeno.

„Najmanje su smanjene plate rukovodilaca u gradskim sekretarijatima, od 3.000 do 5.000 dinara, a najviše plata sekretara Skupštine grada Pančeva za oko 25.000 dinara. Plate zaposlenih u gradskoj upravi ostale su nepromenjene.“

RTVojvodine, 24. 11. 2008. godine

Svakako da je pozitivno što su plate gradskih funkcionera smanjene, ali zbog raskoraka u najavljenom i učinjenom gradonačelnica Pančeva dobija ocenu „skoro ispunjeno“.