Vesna Martinović

Datum rodjenja: 9. 3. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 9. 3. 1970.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođena je 1970. godine u Pančevu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Pančevu, a diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Radila je u Okružnom sudu u Pančevu, a zatim u Opštinskoj upravi Pančeva. Od 1997. do 2002. godine bila je u Elektrodistribuciji „Pančevo“. Nakon toga radila je kao advokat sve do 2007. godine kada je birana za narodnu poslanicu. I na izborima 2008. ponovo je imenovana za mesto poslanice, a od jula iste godine vršila je dužnost gradonačelnice Pančeva.

Članica je Demokratske stranke od 2000. godine. Na XV Skupštini Demokratske stranke održanoj 25. novembra 2012. godine izabrana je za potpredsednicu Demokratske stranke. Na toj poziciji ostaje do 2014. godine, dok danas  obavlja funkciju predsednice gradskog odbora Demokratske stranke u Pančevu.