Evropljani nas hvale

Potpredsednik Vlade o Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija. (B92, 10. 11. 2010. godine)
„Evropska komisija je napisala pozitivan izveštaj o Srbiji, sa reformskim idejama i menijem za sledeću godinu.

Da li je najnoviji izveštaj o napretku Srbije Evropska komisija zaista pohvalila kao što to kaže Božidar Đelić? Najbolje bi bilo da vidimo šta stoji u tom dokumentu.

Izveštaj je izdeljen na nekoliko poglavlja u kojima se navode oblasti i konkretni rezultati koji su ostvareni. Komisija smatra da Srbija jeste ostvarila napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, pohvaljeni su napredak u saradnji sa susedima i pomirenje u regionu, poljoprivreda, zaštita životne sredine, carine i oporezivanje, kao i nauka i tehnologija.

Brisel, međutim, iznosi i ozbiljne kritike na račun Beograda. Najoštrije kritike odnose se upravo na ključne oblasti u procesu pridruživanja – pravosuđe i borbu protiv korupcije, kao i na ekonomiju.

Komisija je pravosudni sistem ocenila kao neefikasan i spor, da oko 7.000 slučajeva čeka na epilog u Ustavnom sudu, a posebno je zabrinuta zbog reforme, izbora sudija i tužilaca i političkih uticaja na pravosuđe.

Izvor: Evropska komisija


Izvor: Evropska komisija
Izvor: Evropska komisija

Komisija navodi da je Srbija ostvarila izvestan napredak u borbi protiv korupcije, ali ona je i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i da mnogi slučajevi i dalje čekaju na epilog. Takođe, navodi se da ni postojeća regulativa nije sasvim adekvatna, da nema zakona koji bi učinio transparentnijim finansiranje političkih stranaka i obezbedio bolju kontrolu troškova, kao i da Agencija za borbu protiv korupcije nije dobila sva potrebna ovlašćenja.

Izvor: Evropska komisija
Izvor: Evropska komisija

Drugu godinu zaredom, ekonomija je lošije ocenjena nego politika. Komisija smatra da Srbija nije mnogo odmakla na kreiranju funkcionalne tržišne ekonomije i da je potreban veliki napor da bi ona to postala u srednjem roku (tri do pet godina) a to je uslov svih uslova za članstvo u EU.

Pored toga EK je navela još nekolicinu preporuka koje bi Srbija morala da uradi ako želi da uđe u Uniju.

Sve primedbe Evropske komisije:

– omogućiti transparentan izbor sudija i tužilaca

– povećati broj presuda za korupciju

– zaštita Roma, nacionalnih manjina, gej populacije, invalida i žena

– doneti zakon o restituciji

– zaštiti pravo svojine

– omogućiti nesmetan rad regulatornih tela i poštovati njihove odluke 

– ukinuti blanko ostavke

– doneti zakon o imovini i raspolaganju sredstvima Vojvodine

– omogućiti učešće Kosova u regionalnim organizacijama saradnje i trgovine i priznanje kosovskog carinskog pečata

– omogućiti kontrolu javnih nabavki

– povećati ulaganje u obrazovanje da bi se poboljšala ponuda potrebnih kadrova na tržištu rada

Budući da su iz Brisela stigle oštre kritike na račun ključnih oblasti za priljučenje u Evropsku uniju, ali da ima i pozitivnih komentara, Istinomer izjavu vicepremijera Đelića ocenjuje kao „skoro neistinu“.

Ceo tekst izveštaja možete videti ovde.