Eksproprijacija urađena…još parcele da se otkupe

Generalni direktor JP „Srbijagas“ o eksproprijaciji zemljišta na trasi budućeg gasovoda „Južni tok“. (Blic, 7. 12. 2012. godine)
„Mi smo sve pripremili za početak radova. Izvršena je eksproprijacija, deminiranje terena, uradili smo pristupne puteve, a imamo i maketu. Ostalo je samo još da se raspiše tender za izbor izvođača radova.“

Da država još uvek nije rešila otkup zemljišta od privatnih lica, kroz čije bi parcele trebalo da prođe međunarodni gasovod „Južni tok“, saznalo se nedavno. Naime, generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić saopštio je da zbog velikog broja privatnih parcela pre početka gradnje postoji „mnogo radnji koje su duge i spore“, kao i da vlasnici namerno precenjuju vrednost svog poseda.

„Onda ljudi kada čuju za takav projekt pokušavaju da u eksproprijaciji naprave što višu cenu za sebe ili da koče posao. Misli da je važno što pre taj projekat proglasiti nacionalnim kako bi se te predradnje što pre završile.“

generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić, RTS, 25. 1. 2013. godine

Ocena „neistina“ za generalnog direktora Srbijagasa.