Dugovi na odloženo

Premijer Cvetković o reprogramiranju kredita građana. (B92, 6. 3. 2011. godine)
„Jedna od mera rekonstruisane Vlade i Ministarstva finansija je reprogramiranje dugoročnih kredita koje ima oko 900.000 građana.“

Kratkoročne mere Vlade Srbije trebalo bi da rasterete budžet građana jer će, u dogovoru sa bankama, građani koji imaju kredite moći da reprogramiraju svoje dugove, objasnio je premijer Cvetković.

„Ova mera odnosiće se na kreditna zaduženja duža od godinu dana, a biće olakšano servisiranje tog duga uvođenjem grejs perioda, odnosno vremenskog pomaka u otplati kredita. Građani će biti u situaciji da se u narednih godinu i po, do dve godine, njihove rate prepolove i da ne plaćaju onoliko koliko su te rate sada.“

Blic, 7. 3. 2011. godine

Mesec dana kasnije Vlada je usvojila mere za reprogram kredita.

„Olakšicama su obuhvaćeni oni građani čija docnja u otplati kredita nije premašila 180 dana, koji su počeli da ih otplaćuju pre 31. decembra 2010. godine, kao i oni čija su mesečna zaduženja premašila 30, odnosno 50 odsto vrednosti njihovih mesečnih primanja.“

Politika, 8. 4. 2011. godine  

Olakšice, međutim, ne obuhvataju 900 hiljada korisnika kredita, kako je premijer najavio, već skoro duplo manje.

„Mere se odnose na kredite čiji je rok otplate duži od godinu dana, a uslove za ulaz u reprogram ispunjava oko 328.000 gotovinskih nenamenskih kredita, 72.000 potrošačkih, 13.000 kredita za adaptaciju, 68.000 stambenih i 16.000 poljoprivredinh kredita.“ 

Politika, 8. 4. 2011. godine  

Istinomer obećanje premijera Cvetkovića ocenjuje kao ispunjeno.

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa