Dug raste

Guverner NBS o javnom dugu Srbije. (Blic, 28. 9. 2011. godine)
„Javni dug Srbije poslednjih godina raste i dostigao je granicu koju ne bi smeo da pređe.“

Udeo javnog duga u BDP-u Republike Srbije padao je od 2000. godine, sve do 2008. kada je iznosio 29,2 odsto. Prema podacima Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije udeo javnog duga u BDP-u poslednje tri godine raste, a u julu 2011. dostigao je 41,2 odsto.

I pored toga što se javni dug još letos približio granici od zakonom dozvoljenih 45 odsto BDP-a, država je u septembru prodala evroobveznice. Milijardu dolara, za koliko se država zadužila prodajom evroobveznica, trebalo bi da pokriju budžetski deficit. Novo zaduživanje još više je približilo Srbiju granici visoko zaduženih zemalja.

„Najnovije zaduživanje države, izdavanjem evroobveznica na međunarodnom tržištu, će povećati javni dug na 43,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i približiti se gornjoj granici od 45 odsto BDP.“

predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, Blic, 28. 9. 2011. godine

Istinomer izjavu guvernera Šoškića ocenjuje kao istinitu.