Doprinose kontrolišemo od marta

Premijer o kontroli uplate poreza i doprinosa. (Blic, 20. 12. 2011. godine)
„Primena odredbe da banke ne dozvole isplatu plata ukoliko preduzeća ne uplate poreze i doprinose na zarade će biti pomerena sa 1. januar na 1. mart iduće godine.”

Broj ljudi koji rade bez uplate doprinosa nije poznat ni državi. Poznato je, međutim, da se naknadne uplate radnicima kojima poslodavci nisu ispunili zakonsku obavezu, obezbeđuju iz budžeta. Da bi konačno stala na put nesavesnim poslodavcima, država je rešila da zatraži pomoć banaka. Naime, izmenom zakona, predviđeno je da banke od januara 2012. godine obavljaju svakodnevnu kontrolu uplate doprinosa, odnosno o tome obaveštavaju nadležne organe. Premijer je, međutim, najavio da će posao banaka biti odložen do marta, kako bi se pripremile za novu nadležnost.

„Do pomeranja roka je došlo kako bi banke mogle da sprovedu obuku. Ipak, one banke koje prihvate ovaj posao neće imati punu nadležnost već će punu kontrolu i dalje sprovoditi Poreska uprava.“

Blic, 20. 12. 2011. godine

Banke na novu obavezu, međutim, nisu počele da ispunjavaju ni do kraja marta. Umesto veće sigurnosti, radnici su dobili novo pomeranje roka.

„Od 1. jula banke neće moći da isplate mesečne zarade klijentima ukoliko njihov poslodavac nije izmirio doprinose na plate.“

direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević, Dnevnik, 22. 3. 2012. godine

Istinomer obećanje premijera Cvetkovića ocenjuje kao neispunjeno.