Domaći državljanin ne sme da ima račun u banci u inostranstvu

Zamenik gradonačelnika Beograda o tome da li smemo da posedujemo račun u inostranoj banci. (Sputnjik, 17. 7. 2021. godine)
22. 7. 2021.
Teme / Ocene: Neistina
„Biće dosta posla za Tužilaštvo u ovom slučaju, pored toga što je slika uneta bez prijave carini, domaći državljanin ne sme da ima račun u banci u inostranstvu. Postavlja se pitanje, ako ju je kupio kešom, kako je izneo novac iz zemlje.“

 

Carinici su 15. jula 2021. godine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu zaplenili umetničku sliku “Stražar” čuvenog srpskog slikara Paje Jovanovića, koju je jedan putnik pokušao ilegalno da unese u zemlju, saopštila je nedavno Uprava carina.

 

Foto: Uprava carina Republike Srbije

 

Osim toga, carinici su uz sliku pronašli i originalni račun, koji sa svim taksama iznosi 137.500 evra, kao i overen obrazac za povraćaj PDV-a.

“Osim što se našao u prekršaju zbog neprijavljene robe čija je vrednost veća od 100 evra, ispostavilo se da putnik kod sebe ima i 15.500 evra, koje takođe nije prijavio”, navode iz Uprave carine.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, u izjavi za “Sputnjik” je istakao da će u ovom slučaju biti dosta posla za Tužilaštvo, jer, kako navodi, “pored toga što je slika uneta bez prijave carini, domaći državljanin ne sme da ima račun u banci u inostranstvu, te se postavlja pitanje kako je on izneo novac iz zemlje”.

Uputili smo pitanje njegovom kabinetu odakle je informacija da domaći državljanin ne sme da ima račun u banci u inostranstvu, ali odgovor je izostao.

Tačno je da dobijanje dozvole za posedovanje računa u banci u inostranstvu podleže rigoroznim zahtevima i procedurama koje su regulisane Zakonom o deviznom poslovanju i pravilnikom koji propisuje Narodna banka Srbije, ali je netačno da niko među državljanima Republike Srbije ne sme da ima bankovni račun u inostranstvu.

Naime, u članu 27 Zakona o deviznom poslovanju navodi se da “rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovima i na način koji propiše Narodna banka Srbije.”

Član 28 istog zakona kaže da “nerezident može na računu kod banke držati devize i dinare bez ograničenja, u skladu sa ovim zakonom”, te da “Narodna banka Srbije propisuje uslove pod kojima banke mogu da otvaraju račune nerezidentima i način vođenja tih računa.”

Po usvojenoj Odluci Narodne banke Srbije, devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti:

*diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

*domaći državljani zaposleni u predstavništvima

*lica koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici
državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije

*lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja

*lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju

*strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine

*vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti

*lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države, zatim lica s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne 2 kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak, kao i lica koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

 

 

Takođe, u Odluci se navodi da rezident može držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovom da je za to dobio odobrenje Narodne banke Srbije, i to u sledećim slučajevima:

*za finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu

*za istraživačke radove u inostranstvu

*za izmirenje poreskih i drugih javnopravnih obaveza prema stranoj državi

*za polaganje garantnog depozita radi učestvovanja na licitaciji, tenderu

*za plaćanje radi kupovine hartija od vrednosti u inostranstvu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju za plaćanje troškova lečenja u inostranstvu, kao i troškova boravka koji su povezani s tim lečenjem

i dr.

Još uvek je nepoznato da li je putnik koji je pokušao ilegalno da unese sliku Paje Jovanovića imao zvaničnu dozvolu Narodne banke Srbije da otvori račun u banci u inostranstvu.

Međutim, tvrdnja zamenika gradonačenika Beograda Gorana Vesića da bilo koji “domaći državljanin ne sme da ima račun u banci u inostranstvu” nije tačna, budući da, ukoliko ispunjavaju uslove koje propisuje Narodna Banka Srbije, državljani RS smeju da otvore bankovni račun u inostranstvu. Zato ovu izjavu Vesića ocenjujemo kao neistinitu.

Naslovna fotografija: FoNet/Beoinfo