Do 1. jula novi reformski zakoni za oporavak privrede

Predsednik Ekonomskog saveta SNS o usvajanju seta reformskih zakona. (Tanjug, 3.6.2014. godine)
"Do 1. jula trebalo bi da bude usvojen vladin paket od 21 reformskog zakona, koji će pomoći oporavku privrede kroz smanjenje suviših administrativnih prepreka, poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje više stranih investicija."

Skupština Srbije je u novom sazivu, kako pokazuju podaci Otvorenog Parlamenta, do kraja juna donela 31 zakon, ali nijedan iz seta zakona označenih kao „reformski“.

U setu reformskih zakona koji su najavljivani, između ostalih su i Zakon o radu, privatizaciji i stečaju, planiranju i izgradnji, javnim preduzećima.

I sam premijer Vučić je u svom ekspozeu, ali i u drugim prilikama, kao rok za donošenje ovih zakona naveo kraj jula 2014. godine.

Inače, predsednik Vlade je u ekspozeu naveo 13 zakona za oporavak privrede, dok Dželetović pominje set od dvadeset jednog zakona.

Zbog svega navedenog obećanje Milenka Dželetovića ocenjujemo kao neispunjeno.