Milenko Dželetović

Datum rodjenja: 30. 11. 1972.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1972.
Stranka: Srpska napredna stranka | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1973. godine u Uroševcu, gde je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet u Prištini završava u skraćenom roku marta 1996. godine. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Finansijska tržišta i rastući značaj institucionalnih investitora u njihovom funkcionisanju“, odbranio je maja 2005. godine i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Prištini.

U školskoj 2005/2006. godini na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bio je angažovan za izvođenje nastave na predmetu Ekonomija.

U periodu od 2008. do 2010. godine radio je kao šef katedre za bankarstvo i finansije Fakulteta za uslužni biznis. Od 2009. godine je i vanredni profesor za užu naučnu oblast bankarstvo i finansije i prorektor za finansije Univerziteta Edukons i profesor monetarnih i javnih finansija na Ekonomskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.

Glavni je i odgovorni urednik časopisa „Poslovna ekonomija“.

Autor je i koautor više od 50 naučno-stručnih radova, četiri univerzitetska udženika iz oblasti finansija i finansijskih tržišta, monetarne ekonomije i bankarstva.

Trenutno je na poziciji finansijskog direktora „Telekoma“.

Predsednik je Ekonomskog saveta Srpske napredne stranke. .