Digitalizacija škola

Ministarka za informaciono društvo o uvođenju računarskih kabineta u škole (Danas, 23. 11. 2010. godine)
„2.910 školskih objekata do kraja ove školske (2010/’11) godine biće opremljeno računarima, što predstavlja oko 95 odsto od ukupnog broja osnovnih škola u Srbiji.“

Projektom „Digitalna škola“, koji podrazumeva opremanje škola kompjuterskim kabinetima, planirano je da računare dobiju i udaljene seoske škole, kao i da im bude omogućen pristup internetu.

Prve škole su dobile kompjutere i softver u decembru 2010.

Završetkom projekta najavljeni broj škola zaista je opremljen računarskim kabinetima.

„Sprovođenje programa ‘Digitalna škola’ omogućilo je da svaka škola u Srbiji dobije moderno opremljen računarski kabinet, koji će svim đacima omogućiti korišćenje računara. Projekat je takođe jedinstven u svetu po tome što je obuhvatio celu zemlju i opremio 2.910 školskih objekata sa ukupno oko 30.000 računara što predstavlja preko 95% svih osnovnih škola u Srbiji..“

izveštaj o radu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Uprave za digitalnu agendu 2008-2012, 17. 5. 2012. godine. godine

Istinomer bivšoj ministarki daje ocenu „ispunjeno“.