Deponije na papiru

Bivši ministar zaštite životne sredine o izgradnji tri regionalne deponije. (Beta, 2. 3. 2012. godine)
„Očekujem početak realizacije tih projektata tokom ove (2012.) i sledeće godine. Radi se o izgradnji regionalne deponije ‘Kalenić’ koja okuplja 15 opština Kolubarskog okruga, regionalne deponije ‘Halovo’ koja okuplja opštine timočkog regiona i regonalne deponije ‘Subotica’ koja će opsluživati sedam opština tog područja.“

Regionalne deponije u kolubarskom, timočkom i severnobačkom okrugu grade se od 2009. tačnije 2007. godine. Nakon niza najava čelnih ljudi tih opština i gradova da počinje realizacija tih projekata, uvek se ispostavi da neki papir nedostaje, ili da se glavni projekat u celosti mora menjati ili da zemljište ne odgovara nameni. Na kraju i novac je uvek bio problem.

Dulić je ocenio da su ove tri deponije prioritetni eko-projekti i da će novac biti obezbeđen iz EU. Ipak, deponije nisu počele da se grade tokom 2012. niti će biti započete ove godine jer se ispostavilo da urađeni projekti više ne odgovaraju standardima i stvarnom stanju koji je na terenu, pa će morati da se menjaju.

Bivšem ministru ocena „neispunjeno“.