Deficit je pod kontrolom

Premijer o budžetskom deficitu. (Tanjug, 17. 12. 2010. godine)
„Deficit u budžetu za 2011. biće 4,1 odsto BDP-a.“

Zakon o budžetu za 2011. godinu predvideo je deficit od 120, 5 milijardi dinara. Međutim, već polovinom godine deficit je iznosio 71,7 milijardi, a dodatno je ugrožen Zakonom o finansiranju lokalne samuoprave koji je usvojen u junu. Da je deficit premašio plan potvrđeno je i prilikom pregovora sa MMF-om, kada je ta međunarodna institucija odobrila povećanje deficita sa 4,1 na 4,5 odsto BDP-a. U isto vreme, smanjena je i procena privrednog rasta sa tri na dva odsto.

Polovinom septembra Vlada je usvojila rebalans budžeta i ozvaničila povećanje deficita.

„Vlada Srbije usvojila je danas rebalans ovogodišnjeg republičkog budžeta kojim su predviđeni prihodi od 707,35 milijardi dinara i rashodi od 850,9 milijardi. Deficit će tako iznositi 142,7 milijardi dinara, odnosno 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda.“

B92, 16. 9. 2011. godine

Istinomer obećanje premijera Cvetkovića ocenjuje kao neispunjeno.

Naslovna fotografija: FoNet/Dragan Antonić