Deca rastu, zakon stoji

Ministar rada i socijalne politike o zakonu o dečjem ombudsmanu. (Politika, 07. 10. 2008. godine)
„U okviru sprovođenja Konvencije o pravima deteta, Vlada Republike Srbije nastojaće da skupština što pre usvoji zakon o dečjem ombudsmanu i da otpočne njegova primena.“

Ministar je precizirao i koliko bi usvajanje ovog zakona moglo da doprinese unapređenju položaja prava dece.

„Delovanje ovog zakona treba da doprinese smanjivanju zlostavljanja i zanemarivanja dece, kao i sprečavanju kršenja drugih dečjih prava, naročito među osetljivim dečjim grupama..“

Politika, 07. 10. 2008. godine

Predlog zakona o zaštitniku prava deteta, prema podacima sa sajta Vlade Srbije upućen je Skupštini Srbije 2008. godine.

I naredne godine govorilo se o prednostima takvog zakona, ali Predlog se i dalje nije pomerio od parlamentarne procedure.

„Usvajanjem predloženog zakona o zaštitniku prava deteta, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, prvi put u Srbiji će biti ustanovljena institucija dečijeg ombudsmana, koji će, kao nezavisan državni organ, štititi, pratiti i promovisati prava dece.“

RTS, 20. 08. 2009. godine

Došla je i 2010. godina, a ovaj zakon se našao među onima koji najduže čekaju da se poslanici o njima izjasne.

„Među predlozima zakona na razmatranje i usvajanje najduže čekaju Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama (od septembra 2008.godine), zatim Predlog zakona o zaštitniku prava deteta (od oktobra 2008.godine), Predlog zakona o završnom računu budžeta Srbije za 2007. godinu (avgust 2008.).“

RTS, 03. 01. 2010. godine

 

„Na usvajanje čeka i Zakon o zaštitniku prava deteta…“

Večernje novosti, 11. 05. 2010. godine

Na sajtu Skupštine Srbije Predlog ovog zakona i sada je na listi onih koji su „u proceduri.“

izvor: Narodna skupština Republike Srbije

Iako ministar rada i socijalne politike ne učestvuje u skupštinskom usvajanju zakona, on je naglasio da će se Vlada zalagati da ovako važan zakon za decu što pre bude usvojen i počne da se primenjuje. Umesto toga, zakon se našao među „rekorderima“ u čekanju na usvajanje. Istinomer zato ministru Ljajiću daje ocenu „neispunjeno obećanje.“