Cene poljoprivrednih proizvoda duplirane

Ministar trgovine o cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda. (Tanjug, 24. 10. 2010. godine)
„Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji ove godine…praktično su duplirane u odnosu na lanjski nivo.“

Navodeći primer cene pšenice koja je „veća od 20 dinara za kilogram, a lani je u ovo vreme bila ispod 10 dinara“ ministar je zaključio da su cene svih glavnih sirovina, i pored dobrog i kvalitetnog roda, „praktično duplirane u odnosu na lanjski nivo“.

Prema podacima Zavoda za statistku i indeksima cena poljoprivrednih proizvoda vidi se da cene nisu ni blizu onoga što Milosavljević govori.

Izvor: Republički zavod za statistiku

„U odnosu na avgust prošle godine cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva povećane su za 18,7%, a u odnosu na jul ove godine za 15,1%. Najveće povećanje imala je cena kukuruza (84,2% i 15,2%, respektivno), ali ni jedan proizvod nije imao udvostručenje cene.“

Ekonomija.org, 4. 12. 2010. godine

Zbog toga izjavi ministra trgovine dajemo ocenu „neistina“.