Brzim koracima do statusa kandidata

Potpredsednik Vlade o sprovođenju Akcionog plana za brže sticanje statusa kandidata za članstvo u EU. (Večernje novosti, 21. 3. 2011. godine)
„Srbija bi do kraja juna trebalo da ispuni reformski plan za prvu polovinu godine, koji je Vlada zacrtala sa reformskom komisijom da bi se unapredilo stanje u zemlji i obavio potreban posao za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.“

Akcioni plan za brže sticanje statusa kandidata za pristupanje Evropskoj uniji donela je Kancelarija za evropske integracije u decembru 2010, a Vlada Srbije ga usvojila polovinom marta sledeće godine. U tom momentu potpredsednik Vlade je izjavio kako je 70 odsto preporuka već usvojeno, ali i da su pred Srbijom najteži zadaci.

„To su ukidanje blanko ostavki, usvajanje zakona o restituciji, novog zakona o finansiranju političkih partija, jačanje kapaciteta regulatornih tela, upotpunjavanje kadrovskih rešenja gde je to potrebno.“

Večernje novosti, 21. 3. 2011. godine

I pored ranijih kašnjenja i odlaganja, Skupština Srbije je do kraja juna usvojila nekoliko zakona sa spiska Akcionog plana, kao što su Zakon o izboru narodnih poslanika kojim su ukinute blanko ostavke, Zakon o finansiranju političkih stranakaZakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Na listi od 96 zakona koje treba usvojiti ili izmeniti, kao i preporuka koje treba sprovesti kako bi Srbiji bio osiguran status kandidata, za većinu je probijen zacrtan rok. Na usvajanje i dalje čekaju Zakon o restituciji, Zakon o Republičkoj izbornoj komisiji, Zakoni o javnoj imovini AP Vojvodine, ali i druge preporuke.

Istinomer obećanje potpredsednika Vlade ocenjuje kao neispunjeno.