Brišemo nezaposlene „sa biroa“ tek kada im nađemo posao

Ministar za rad i zapošljavanje o brisanju nezaposlenih sa evidencije NSZ. (Dnevni list Danas, 21.07.2018)
“Ispišemo nekog tek kada nađemo posao za njega, pa ga zovemo a on kaže da je u Kanadi. Onda ih tek brišemo.“

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević u intervjuu listu Danas najavio je za sledeću godinu razvoj sistema socijalnih karata i  između ostalog govorio i o stvarnom broju zaposlenih.

U pomenutom intervjuu ministar Đorđević rekao je da imamo veliki problem sa radnom snagom “jer nisu svi koji su na evidenciji radno sposobni i da to nije realno stanje, ali da fakat je da je manje nezaposlenih”.
*
Zoran Đorđević / Foto: FoNet / Zoran Mrđa

Odgovarajući na pitanje da li to ima veze sa tim što ljudi odlaze i da je samo u 2015. godini 60.000 ljudi otišlo iz Srbije, ministar je pojasnio : “Ali oni se ne ispisuju sa evidencije. Oni odu u inostranstvo i ne ispišu se sa evidencije. Odu i ne znamo da li će da se vrate. Ispišemo nekog tek kada nađemo posao za njega, pa ga zovemo a on kaže da je u Kanadi. Onda ih tek brišemo.“
Dakle, prema rečima ministra, prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) brišu se sa spiska nezaposlenih tek kada im država nađe posao.
Ekipa Istinomera uputila je resornom ministarstvu Đorđevića pitanja o tome odakle ministru ovaj podatak i zatražili pojašnjenje ministrovih navoda, ali nismo dobili odgovor.
Podaci koje je Nacionalna služba za zapošljavanje dostavila Istinomeru kažu nešto drugo u odnosu na izjavu ministra Đorđevića. Prema NZS, nezaposleno lice se briše sa evidencije NSZ iz, između ostalih, i sledećih razloga:
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 
  • ukoliko bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi, odnosno ne javi se NSZ u rokovim predviđenim zakonom; 
  •  na zahtev NSZ ne dostavi dokaz o aktivnom traženju posla;
  •  odbija ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje ili se ne javi poslodavcu kome ga uputi NSZ;
  • obavlja rad bez zaključenog ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa (član 87)
  • ukoliko se odjavi, zasnuje radni odnos, postane redovan učenik ili student (ako je mlađi od 26.godina); 
  •  ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju; 
  •  postane nesposoban za rad u skladu sa zakonom; 
  •  stupi na izdržavanje kazne zatvora (član 88)

S obzirom da je ministar rekao da se nezaposlena lica brišu sa evidencije tek kada dobiju posao, a prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja pomenutu evidenciju vodi, postoji još priličan broj razloga za brisanje sa evidencije, ministar dobija ocenu “kratke noge”.