Bolji dani za radnike

Ministar rada o potpisivanju socijalnog sporazuma. (Tanjug, 28. 3. 2011. godine)
„Naš zajednički dogovor jeste da do osmog aprila najkasnije postignemo sporazum svih socijalnih aktera oko mera koje su neophodne za brži izlazak iz ove krize.“

Socio-ekonomski savet sastavljen od predstavnika Vlade, Unije poslodavaca, i dva radnička sindikata, trebalo bi, kako je najavljeno, da predloži rešenje za izlazak iz ekonomske krize. Sporazum bi trebalo da sadrži niz konkretnih predloga, na primer dogovor o minimalnoj ceni rada ili povezivanje staža radnicima.

Iako je ministar Ljajić dao vrlo precizan datum za postizanje sporazuma (osmi april), ispostavilo se da je za dogovor potrebno malo više vremena. Naime, upravo određivanje minimalne cene rada bio je kamen spoticanja oko kog članovi Socio-ekonomskog saveta nisu mogli da se dogovore.

„Usaglasili smo većinu teksta (socijalnog sporazuma), ali je ostalo još otvorenih pitanja koja će biti predmet daljih pregovora i danas će biti napravljen presek stanja o tome šta je usaglašeno i o pitanjima koja su još otvorena.“

Beta, 10. 4. 2011. godine

Posle niza sastanaka sporazum je usaglašen i potpisan krajem aprila.

„Socijalni sporazum Vlade, sindikata i poslodavaca, koji predviđa povećanje minimalne cene rada na 102 dinara po radnom satu od juna do decembra, potpisan je danas u Vladi Srbije.“

Blic, 29. 4. 2011. godine

Budući da je potpisivnje sporazuma kasnilo tri nedelje, a da je reč o značajnom dokumentu, Istinomer obećanje ministra rada ocenjuje kao skoro ispunjeno.