Biće para za čist Palić

Ministar životne sredine o vađenju mulja iz Palićkog jezera. (SuMedija, 25. 4. 2012. godine)
„Država će finansirati prvu fazu sanacije Palića, a paralelno s tim ćemo pronalaziti alternativne načine finansiranja čitavog projekta.“

Priče o čišćenju jezera Palić traju već godinama unazad, a ni konkretna obećanja o vađenju mulja iz njega nisu realizovana.

Pres same majske izbore 2012. tadašnji ministar životne sredine Oliver Dulić obišao je jezero i najavio pripremne radnje za prvu fazu njegove sanacije. Posao je podrazumevao izmuljivanje, remedijaciju i izgradnju kaseta za odlaganje mulja, a kompletna sanacija jezera vredna je devet miliona evra.

„Sada je na redu vađenje nagomilanog mulja koji je bukvalno ‘jeo’ kiseonik i na taj način uništavao živi svet u jezeru.“

SuMedija, 25. 4. 2012. godine

Tender za izvođača posla raspisan je tokom leta. Otvaranje ponuda za javnu nabavku radova velike vrednosti na sanaciji jezera Palić u prvoj fazi bilo je 30. jula i javila su se dva preduzeća za posao. No, polovinom oktobra nabavka je obustavljena jer je ukinut Republički Fond za zaštitu životne sredine, a novac za radove prethodno nije uplaćen.

Dulićevo obećanje o finansiranju poslova oko čišćenja jezera Palić kao i iznalaženja alternativnih načina pribavljanja novca za taj posao je neispunjeno.