Bezakonje među nekretninama

Bivši ministar trgovine o donošenju Zakona o prometu nekretnina. (Tanjug, 26. 3. 2010. godine)
„Zakonom, koji bi trebalo da bude usvojen za nekoliko meseci, predviđeno je da se za svaki posao u posredovanju obavezno potpiše ugovor i da posrednik, a ne samo ugovarači, preuzmu odgovarajuće obaveze i da garantuje za nekretninu u čijoj kupoprodaji posreduje.“

Ni godinu dana posle najave ministra da će Zakon o prometu nekretnina biti usvojen Srbija još nema taj pravni akt i ona je jedina zemlja u regionu koja promet nekretninama nije regulisala zakonom. On je trebalo da se obezbedi veću pravnu sigurnost za sve učesnike na tržištu, naročito za kupce.

Krajem 2010. počele su javne rasprave o predlogu zakona, a Milosavljević nas je nedavno podsetio da je takav zakon neophodan.

„Srbiji je potreban zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti, jer on obezbeđuje pravnu sigurnost građanima.“

Beta, 1. 2. 2011. godine

Istinomer obećanje bivšeg ministra ocenjuje kao „neispunjeno“.

Dodajemo da bi, prema poslednjim najavama, Zakon trebalo da bude usvojen do kraja 2011. godine.