Beograd pomaže trudnicama

Gradonačelnik Beograda o nadoknadi koju će dobijati žene na trudničkom bolovanju. (Beta, 19. 1. 2009. godine)
„Trudnice iz Beograda primaće celu platu dok su na bolovanju jer će Beograd dotirati deo naknade.“

Skupština grada Beograda 12. februara 2009. godine usvojila je odluku o pomoći trudnicama i porodiljama u Beogradu. Do tada se za trudničko bolovanje, po propisima, isplaćivalo 65 odsto od pune plate, ali će Beograd zaposlenim trudnicama i porodiljama nadoknaditi 35 odsto do punog iznosa plate.

Obećanje je ispunjeno.