Beograd na vodi nije gradski

Predsednik Skupštine Beograda o nadležnostima grada u projektu Beograd na vodi, (Tanjug 22. jul 2014. godine)
"To nije gradski projekat i Skupština grada ima samo deo nadležnosti koji se tiče urbanizma. Ali ako postoji potreba, iako nije naša nadležnost, možemo da se ispričamo. Odluke ne možemo da donosimo, ali da se ispričamo možemo."

Ovim rečima je predsednik Skupštine Beograda odgovorio na zahtev opozicije da se na jednoj sednici raspravlja o projektu Beograd na vodi.

Iako će se ovaj projekat, kada i ako započne, izvoditi na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata grad Beograd je dosta aktivno učestvovao u pripremi. Šta više, bez njega, projekat Beograd na vodi ne bi bio moguć.

Podsetimo, incijativu za izmenu Generalnog urbanističkog plana kojim se stvara pravni okvir za izvođenje ovog projekta dao je Privremeni organ Beograda. Osim toga, ovaj organ je u poslednjim danima rada doneo i odluku o ukidanju studije izgradnje visokih objekata, čime je stvorena dodatna mogućnost gradnje na Savskom amfitetatru.

Grad Beograd je za potrebe projekta ustupio i zemljište čija se tačna procena ne zna, ali koja iznosi na desetine miliona evra. Osim toga, Beograd ima obavezu i da pripremi/očisti pomenuto zemljište.

Izjavu predsednika Skupštine grada ocenjujemo kao nesitinu.