Agrarni zakoni kao na traci

Ministar poljoprivrede o tome koliko će zakona iz oblasti agrara biti doneto u 2010. (Press, 26. 4. 2010. godine)
„Do kraja (2010.) godine biće usvojen još 31 zakon iz oblasti agrara.“

Govoreći o zakonima koji su usvojeni u 2008. i 2009. godini ministar poljoprivrede je najavio da će najmanje isto toliko zakona iz oblasti agrara biti doneto u 2010.

„Za poslednjih skoro dve godine usvojen je 31 poljoprivredni zakon, a do kraja 2010. biće usvojeno još najmanje toliko, od kojih su najznačajniji zakoni o pivu, šumama, vodama i organskoj proizvodnji.“

Pregled, 26. 4. 2010. godine

Iako su u ovoj godini usvojeni zakoni o organskoj proizvodnji, pivu, šumama i vodama, broj usvojenih akata znatno je manji od onog koji je najavio ministar Dragin. Parlament je u 2010. usvojio 19 zakona koji se tiču poljoprivrede, ali su čak 11 njih, zapravo, samo potvrde međunarodnih konvencija i sporazuma o saradnji sa pojedinim državama.

Zbog toga njegovu izjavu ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.